Tiskový soubor

Závod do vrchu Brno–Soběšice 2007

Veteran Automoto Club Brno ve spolupráci s Městskou částí Brno-Sever a Brno-Královo Pole pořádá v sobotu 29. září 2007 závod do vrchu Brno–Soběšice.
Závod tento je otevřený sportovní a společenský podnik, přístupný všem osobám opatřeným platným řidičským oprávněním a majícím k dispozici automobil nebo motocykl, který lze zařadit do jednotlivých vypsaných kategorií a splňuje zařazení do technické klasifikace FIVA A a B, specifikace 1 až 3. Je pořádán na uzavřené trati. Jede jako jízda pravidelnosti do vrchu, o umístění rozhoduje co nejmenší rozdíl dvou dosažených časů ze dvou absolvovaných samostatných měřených jízd.
Závodní tratí je část okresní silnice na ulici Kociánka (Král. Pole), Brno–Soběšice. Počíná v Král. Poli v areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka a končí v Soběšicích.
Vozidla budou rozdělena do těchto tříd a kategorií:
Motocykly:
M1 - do roku výroby 1930,
M2 - od roku výroby 1931 do 1936,
M3 - od roku výroby 1937 do 1946,
M4 - od roku výroby 1947 do 1955,
N - čtyřtaktní motocykly Norton a spol. do roku výroby 1965 o cenu Miroslava Rychlíka,
R - motocykly Rudge o cenu Josefa Nováka,
HD - americké motocykly o cenu firmy Harley Davidson Brno
sidecary a TŘÍKOLKY:
S - do roku výroby 1965
Automobily:
A1- do roku výroby 1930,
A2 - od roku výroby 1931 do 1936,
A3 - od roku výroby 1937 do 1946,
A4 - od roku výroby 1947 do 1955,
Z - automobily brněnské Zbrojovky o cenu firmy Servis Centrum,
AE - automobily Aero o cenu firmy Aero Service - Ctibor Šilhán
T - automobily Tatra o cenu tiskárny Ivo & Josef Indra
Dále jsou vypsány tyto zvláštní čestné ceny:
Za nejpůvodnější vozidlo, nejpůvodnější motocykl, sidecar nebo tříkolku, za nejzajímavější vozidlo závodu, za nejlépe zrenovovaný automobil, za nejlépe zrenovovaný motocykl, za nejvzdálenějšího motocyklistu, který přijel po vlastní ose, za nejvzdálenější automobil, který přijel po vlastní ose, za nejelegantnější dámu závodu, za dámskou posádku, za nejstylovější posádku, za nejmladšího účastníka s vlastnoručně uvedeným strojem do provozu, za nejstaršího účastníka, za nejstarší motocykl, za nejstarší automobil, za nejlepší dosažený čas, za nejrychlejší motocykl Rudge, za nejlepší automobil Aero a cena ředitele závodu. Je možné, že budou vyhlášeny i další zvláštní ceny.
Každý řidič, který bude do závodu přijat, dostane plaketu závodu.
Přejímání vozidel koná se v sobotu dne 29. září 2007 na parkovišti u koupaliště proti hlavní bráně Královopolské strojírny, Brno–Královo Pole, Křižíkova ulice. Vozidla, která by se nejpozději do 9 hodin téhož dne k přejímání nedostavila, nebudou k závodu připuštěna.
Po zaplacení vkladu 300,- Kč za vozidlo obrdží každá posádka startovní číslo, plaketu, plakát a program. Cena jednoho obědu je 100,- Kč.
Závodníci jsou povinni dostaviti se v 9 hodin téhož dne k rozmluvě s pořadatelstvem. Na uzavřené trati je možné zajet trénink od 9.10 do 10.15 hodin. Start je pevný a koná se v 10.30 hodin v prostorách ústavu Kociánka. Výsledek závodu ohlášen bude oficielně na stejném místě v den závodu v 16 hodin. Současně s ohlášením výsledků bude provedeno rozdílení cen. Jízdy pravidelnosti budou měřeny, ale nebudou hodnoceny. Účastníci, kteří se nedostaví k předávání cen, budou diskvalifikováni pro opovrhování pořadatelským sborem a jejich cenu obdrží další v pořadí.
V areálu startu bude zajištěno občerstvení.
Přihlášky je třeba zaslat na uvedenou adresu nejpozději do neděle 9. 9. 2007. Přihlášky po této lhůtě podané nebudou přijaty. Přihlašovací list musí býti vyplněn ve všech bodech a prohlášení za možné napáchané škody musí být podepsané; nedostatečně vyplněné přihlášky jsou neplatné.
Další informace můžete zjistit na tel. 545 242 605 nebo na internetových stránkách www.VeteranBrno.cz.

Hlavní strana | VAC Brno | VPCC Brno
VeteranBAZAR | Vysočina | Brno - Soběšice | Odkazy