Program

? MB

 

Jízda do vrchu a výstava historických vozidel Brno–Soběšice 2015

Veteran Automoto Club Brno pořádá v sobotu 26. září 2015 ukázkovou jízdu do vrchu Brno–Soběšice.


Jízda tato je otevřený sportovní a společenský podnik, přístupný všem osobám vlastnící platné řidičské oprávnění a mající k dispozici automobil nebo motocykl vyrobený do roku 1939 (také stroje konstrukcí pokračujících i v dalších letech), který splňuje zařazení do technické klasifikace FIVA A a B, specifikace 1 až 3. Je pořádán na uzavřené trati. Jede se jako ukázková jízda bez měření času.

Tratí je část okresní silnice na ulici Kociánka (Král. Pole), Brno–Soběšice. Počíná v Král. Poli v areálu Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka a končí v Soběšicích.
Vozidla budou rozdělena do jednotlivých kategorií. Pořadatel má právo výběru
Přijímání vozidel koná se v sobotu dne 26. září 2015 v areálu Centrum Kociánka. Vozidla, která by se nejpozději do 9 hodin téhož dne k přejímání nedostavila, nebudou k jízdě připuštěna.
Po zaplacení vkladu 300,- Kč za vozidlo obrdží každá posádka startovní číslo, plaketu, hrníček, plakát a program. Kdo má zájem o stravu v místí jídelně Centrum Kociánka, nechť vyplní příslušný počet na objednávce. Cena jednoho obědu je 100,- Kč.

Účastníci jsou povinni se dostavit v 9 hodin téhož dne k rozmluvě s pořadatelstvem. Na uzavřené trati je možné zajet trénink od 9.10 do 10.45 hodin. Start je pevný a koná se v 11.30 hodin v prostorách ústavu Kociánka. Ceny budou oficielně vylosovány na stejném místě v den jízdy v 11 hodin. Jízdy pravidelnosti nebudou měřeny!

V areálu startu bude zajištěno občerstvení.
Přihlášky je třeba zaslat na uvedenou adresu nejpozději do pátku 18. 9. 2015. Přihlášky po této lhůtě podané nebudou přijaty. Přihlašovací list musí býti vyplněn ve všech bodech a prohlášení za možné napáchané škody musí být podepsané; nedostatečně vyplněné přihlášky jsou neplatné.

Hlavní strana | Brno - Soběšice