VWětrem chlazený Brno

Spolek přátel všech VWětrem chlazených Volkswagenek.

Jarní sraz VWětrem chlazených

Mezinárodní sraz VW v Bad Cambergu 1999

Zimn sraz historickůch VWtrem chlazenůch

Kontakt:

Petr Trávníček, tel.: 0506/ 43 94 24

Karel Kupka, tel.: 05/ 4524 2605

eská broukařská stránka